Σχετικά με εμάς

ΕΥΖΗΝ – Dr. Καράκος Περικλής

ΕΥΖΗΝ

Κέντρο Βελτίωσης Φυσικής Κατάστασης και Ποιότητας Ζωής

Το Κέντρο Ευεξίας και εναλλακτικών θεραπειών ΕΥ ΖΗΝ ιδρύθηκε το 2011 από τον Καράκο Περικλή. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους πελάτες του βελτιώσουν τη διατροφή τους και την υγεία τους και να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους, χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς μεθόδους αποτοξίνωσης και άσκησης όπως τον ηλεκτροβελονισμό, την ηλεκτρομυοδιέγερση (ΕΜS), τις βεντούζες κ.α.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Dr. Καράκος Περικλής

Βιοσυντονισμός

Είναι Διδάκτορας του τμήματος Ιατρικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο ”Επιδημιολογική και κυτταρογεννητική μελέτη της επίδρασης της μεθόδου του Βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό». Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής των Πανεπιστημίων Δημοκρίτειου Θράκης και Θεσσαλίας με τίτλο ‘’Άσκηση και Ποιότητα Ζωής’’. Σπούδασε και αποφοίτησε από τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006. Είναι κάτοχος από το 2014 του διπλώματος του ιδρύματος Show Academy με τίτλο: ” Diploma in personal Nutrition”. Έχει αποφοιτήσει του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου το 2017 με πρόγραμμα σπουδών ‘’Εναλλακτικές θεραπείες’’.

Έχει συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα σπουδών με συμβάσεις ανάθεσης έργου στο ερευνητικό πρόγραμμα

• «Υλικοτεχνική βελτίωση της υποδομής του Εργαστηρίου Προγραμματισμού και Επεξεργασίας των Πληροφοριών του ΤΗΜ&ΜΥ» (ΚΕ 1214) της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.

• 1. Από 1/9/2005 μέχρι 31/12/2005 με τίτλο έργου «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων»

• 2. Από 1/9/2007 μέχρι 30/6/2008 με τίτλο έργου «Συλλογή και επεξεργασία ερωτηματολογίων έρευνας»

• 3. Από 1/10/2008 μέχρι 30/6/2009 με τίτλο έργου «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων»

Έχει μεγάλη επιστημονική εμπειρία καθώς έχει παρουσιάσει πληθώρα επιστημονικών εργασιών όπως:

2017/11: Παρουσίαση της εργασίας με τίτλο: ’’ Διαχρονική μελέτη της επίδρασης του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων στη Θεσσαλονίκη. 2017/5: Παρουσίαση της εργασία με τίτλο: ‘’Epidemiological and Cytogenetic Study of the Bioresonance Effect on Human System’’, στο 57ο διεθνές συνέδριο βιοσυντονιμού στη Φούλντα της Γερμανίας.

• 2015/12 : Παρουσίαση της εργασίας με τίτλο: ”Επιδημιολογική και Κυτταρογενετική μελέτη της επίδρασης του Βιοσυντονισμού στη βελτίωση ποότητας ζωής”, στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη

• 2015/9: Παρουσίαση της εργασίας με τίτλο: ” Εφαρμογή της ανάλυσης δεδομένων σε έρευνα της επίδρασης του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό”,στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, στην Αλεξανρούπολη.

• 20:15/4: Παρουσίαση της εργασίας με τίτλο: ” Επιδημιολογική μελέτη της επίδρασης του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό”, στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, ”Χωρική Στατιστική και Εφαρμογές της Στατιστικής στη Γενετική και την Πληροφορική”.

• 5/2006: Παρουσίαση της εργασίας (αρ. 214) με θέμα: ‘’ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ’’, ως προφορική ανακοίνωση στις εργασίες του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

• 9/2005: Παρουσίαση της εισήγηση με θέμα: ‘’Νεολαία, αθλητισμός και επιδράσεις’’.

• 2/2005: Παρουσίαση της εργασίας (αρ.309) με θέμα ‘’ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ’’, προφορική ανακοίνωση στις εργασίες του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Miha Bodytec

  • Κατέχει πιστοποίηση EMS Trainer από το 2016.
  • 2018: Πτυχίο Level 1, Glucker Kollege,
  • 2019: Πτυχίο Level 2, Glucker Kollege,
  • 2021: Πτυχίο Rebody Corrective EMS Training