Ζούμε σε μία περίοδο αλλαγών

Στην Ιστορία της Ιατρικής υποστηρίζεται πως ο 20ος αιώνας θα αναφέρεται ως ο αιώνας στον οποίο η ιατρική βασίζεται στην κυτταρική παθολογία, στη βιοχημεία, στις εξελίξεις στη χειρουργική και στο αυξημένο προσδόκιμου ζωής, χάρη στην ανάπτυξη νέων μεθόδων θεραπείας που βασίζονται σε χημικές, αντιβιοτικές ή άλλες μεθόδους (Schumacher, 2005).

Σύμφωνα με τον Capra, ζούμε όμως και σε μία “περίοδο αλλαγών” (Capra, 1983). Τα τελευταία χρόνια οι ρυθμοί ζωής έχουν αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει και οι επιβαρύνσεις που δέχεται ο άνθρωπος.

Για το λόγο αυτό πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που προσεγγίζουμε τον ανθρώπινο οργανισμό τον 21ο αιώνα, να αρθούν οι προκαταλήψεις και να ανοίξει ο δρόμος ώστε να δεχτούμε νέες προσεγγίσεις στον τρόπο σκέψης.

Η εφαρμογή του Βιοσυντονισμού

Για την εφαρμογή του Βιοσυντονισμού, χρησιμοποιείται μια ειδική συσκευή που έχει την ιδιότητα να λαμβάνει τις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις του σώματός, να τις επεξεργάζεται και να τις επιστρέφει πίσω στο σώμα, έχοντας «καθαρίσει» τα παθογόνα «παράσιτα».

Για παράδειγμα: Για την αντιμετώπιση των αλλεργιών, αποστέλλονται στο σώμα οι τροποποιημένες (αντεστραμμένες) ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις των αλλεργιογόνων ουσιών, οι οποίες τοποθετούνται σε ένα δοχείο συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η απευαισθητοποίηση του οργανισμού και ακυρώνεται η αλλεργική ευαισθησία, όπως “σβήνεται” ένα πρόγραμμα από τον υπολογιστή. (Μουγιάκου, 2010).

Η ιστορία του Βιοσυντονισμού

Η αρχή των ηλεκτροδιαδερμικών διαγνωστικών συσκευών ανακαλύφθηκε από τον Δρ. Reinhard Voll, ο οποίος ανακάλυψε ότι η ηλεκτρική αντίσταση του ανθρώπινου σώματος δεν έχει ομοιογένεια και ότι υπάρχουν μεσημβρινοί που εμφανίζονται σαν ηλεκτρικά πεδία. Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν 1000 σημεία που αντιστοιχούν στους 12 κλασικούς μεσημβρινούς της κινέζικης ιατρικής. O Voll πρότεινε ένα μηχάνημα το οποίο θα μετρούσε την αντίσταση του δέρματος σε κάθε ένα από τα σημεία βελονισμού σε συνδυασμό με την τεχνική της Γαλβανικής αντίστασης δέρματος (Begher, 1989). Ο “πατέρας” της βιοσυντονιστικής θεραπείας είναι ο Γερμανός ιατρός Franz Morell. Το 1977, έχοντας μακρόχρονη πείρα με τον ηλεκτροβελονισμό, σκέφτηκε ότι οι θεραπείες του θα μπορούσαν να είναι πιο ακριβείς αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις του ίδιου του σώματος του ασθενούς. Έτσι κατασκευάστηκε η πρώτη ηλεκτρονική συσκευή, η οποία μπορούσε να λαμβάνει και να επιστρέφει στο σώμα τις ηλεκτρομαγνητικές του συχνότητες με τη βοήθεια ηλεκτροδίων (Markov, 2007). Ο Morell εισήγαγε το μοντέλο θεραπείας με χρήση σημάτων του ίδιου του ασθενή και αρχικά ονομάστηκε θεραπεία MORΑ. Το όνομα MORΑ προέρχεται από τα αρχικά του εφευρέτη του Morell και του Rasche, ο οποίος ήταν ηλεκτρονικός μηχανικός και γαμπρός του, ο οποίος και σχεδίασε και την πρώτη συσκευή θεραπείας (Morell, 1987). Ο όρος “Βιοσυντονιστική θεραπεία” (Βioresonancetherapy) (ΒΙΟ) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Hans Brügermann, ο οποίος έκανε το επόμενο σημαντικό βήμα στην χρήση των ηλεκτρομαγνητικών θεραπευτικών δονήσεων. Κατασκεύασε μια συσκευή, η οποία επέτρεπε την μείωση ή την αύξηση της έντασης εκπομπής των θεραπευτικών σημάτων. Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις θεραπείες. Η συσκευή του ονομάστηκε BICOM® από τα αρχικά των λέξεων βιο-επικοινωνία (Bio-Communication). Η διαδικασία της εφαρμογής του Βιοσυντονισμού βασίζεται σε πολύ απλές βασικές αρχές (Aylin, 2004). Η τεχνολογία BICOM δίνει τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων τμημάτων του συνολικού φάσματος συχνοτήτων για τη θεραπεία.

Οι Αρχές του Βιοσυντονισμού

Κάθε άνθρωπος είναι ένα ξεχωριστό ον. Έτσι και η κάθε πάθηση του οργανισμού του είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Στη μέθοδο του Βιοσυντονισμού, είναι απαραίτητο η θεραπεία να προσαρμόζεται ειδικά στον κάθε ασθενή (Wolański, 2007), βασιζόμενη στην αρχή της εξατομίκευσης. Το ανθρώπινο σώμα και τα κύτταρά του (δηλ., τα κύτταρα των οργάνων, των ιστών, κτλ.) εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα με τη μορφή ταλαντώσεων ( Normanetal., 2016).

Η θεραπευτική συσκευή BICOM

Η θεραπευτική συσκευή BICOM δέχεται τα θεραπευτικά σήματα από το σώμα μέσω ηλεκτροδίων. Με ένα εσωτερικό σύστημα φιλτραρίσματος, διαχωρίζονται τα υγιή σήματα από τα παθολογικά. Στη συνέχεια, ενισχύει ηλεκτρονικά τα υγιή σήματα κι αντιστρέφει τα παθολογικά (φαινόμενο του αντικατοπτρισμού). Οι επεξεργασμένες πληροφορίες επιστρέφονται στο σώμα του ασθενή, μέσω ενός μαγνητικού τάπητα. Το σώμα αντιδρά αμέσως στις νέες ηλεκτρομαγνητικές πληροφορίες κι έτσι ξεκινά η διαδικασία της ίασης. Με την αντιστροφή των παθολογικών σημάτων, η δύναμη αυτο-θεραπείας του σώματος ενεργοποιείται και ενδυναμώνεται. Το σώμα επανακτά τον έλεγχο στους μηχανισμούς ρύθμισης και αποτοξίνωσης, οι οποίοι είναι ζωτικοί για την καλή λειτουργία του αμυντικού συστήματος (Ebrahimietal.,2015). Η βιοσυντονιστική θεραπεία, επίσης, χρησιμοποιεί τις ταλαντώσεις ουσιών, όπως δυσανεκτικά τρόφιμα, γύρη φυτών, ιούς, βακτηρίδια, μύκητες, παράσιτα, επιζήμια βαρέα μέταλλα, εντομοκτόνα, περιβαλλοντικούς ρύπους και δυσανεκτές ύλες οδοντιατρικών υλικών. Αν ο οργανισμός είναι επιβαρυμένος από αυτές τις ουσίες, δίνοντας στον οργανισμό τις αντεστραμμένες θεραπευτικές ταλαντώσεις, τότε η επιβάρυνση αυτή μπορεί να μειωθεί ή να εξουδετερωθεί εντελώς. Στην ενδογενή μορφή του ΒΙΟ, οι ταλαντώσεις λαμβάνονται με τη βοήθεια των ηλεκτροδίων σε διάφορα σημεία του σώματος και μετά από την ηλεκτρονική αντιστροφή τους διαβιβάζονται πίσω στο σώμα για θεραπευτικούς λόγους. Στην εξωγενή μορφή, οι ταλαντώσεις των βιοενεργών ουσιών διαβιβάζονται μετά από μια ηλεκτρονική αντιστροφή (π.χ. αλλεργιογόνο) ή ενίσχυση κάποιου ζωτικού οργάνου για θεραπευτικούς λόγους στον ανθρώπινο οργανισμό (Gale, 2009).

Παράσταση λειτουργίας μιας συσκευής BICOM

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ΒΙΟ, ο δέκτης του σώματος λαμβάνει το διαταραγμένο σήμα από τον ασθενή με την περιοχή εισόδου (input) της πληροφορίας από την κοιλιακή χώρα (αλλά και σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος) βρεθεί η επιβάρυνση. Το σήμα αυτό, το επεξεργάζεται η συσκευή του Bicom και το ενισχύει. Στη συνέχεια, το αντεστραμμένο θεραπευτικό σήμα επιστρέφει ενισχυμένο στον ασθενή μέσα από το μαγνητικό τάπητα διαμόρφωσης που βρίσκεται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης.

Dr. Καράκος Περικλής,

Κέντρο ευεξίας και βελτίωσης φυσικής κατάστασης ‘’ΕΥ ΖΗΝ”